Biblija i Teologija
(Resursi i Trening…za Vas!)

any23.jpgThank you for visiting
any of the sites below!  


Each time you click
on the link

from here on our site
and make a purchase,
a small commission will be given to us to help fund the Internet, translation and printing ministries
of BTRT!


Enjoy your visits - and we thankyou for supporting the BTRT ministry while you shop!
Biblijsko Društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine


 
 
 
 
DOBRO DOŠLI!!!     WELCOME!!!
 
 

 

 

Zahvaljujemo Vam

što ste posjetili web stranicu

Biblijskog Društva u Federaciji

Bosne i Hercegovine!

 

Društvo je osnovano u junu 1999. godine u Sarajevu. Članstvo je otvoreno za sve  one  koji se slažu s doktrinalnim  izjavama  i ciljevima (dostupni na zahtjev).

Društvom upravljaju:

Radovan Trajkovski - Predsjednik
Drina Nikolinović 
Tomislav Dobutović 

 

Povremeno ćemo praviti izmjene na stranici i dodavati nove informacije o Biblijskom Društvu i našem prevodilačkom projektu.

 

Posjećujte nas često radi novih informacija!

BTRT Tim

 

 

 

 

Thank you

for visiting the website for the

Bible Society in the Federation

of Bosnia & Hercegovina!

 

The Society was founded in June 1999 in Sarajevo. Membership is open to all who agree the Society's doctrinal statement and goals (available on request). 

The Society's affairs are overseen by:

Radovan Trajkovski - President
Drina Nikolinović  
Tomislav Dobutović 

 

As time goes on, we will be updating this website with more information about the Bible Society and our translation project. 


Please feel free to visit often for updates!

BTRT Team


 IZJAVA VJERE...

Vjerujemo:


     U nadahnuće i neprogrešivost Sv. Pisma kao Božije riječi koja je konačni autoritet za vjeru i život

 

     U jednoga Boga koji vječno postoji u tri osobe:  Ocu, Sinu i Duhu Svetom

 

     U božanstvo Isusa Krista, njegovo djevičansko rođenje, bezgrešan život, njegova čudesa, njegovu zastupničku i pomirujuču smrt kroz prolivenu krv, njegovo tijelesno uskrsnuće i uzašašće s desne  Ocu, te njegov skori povratak u sili i slavi

 

     U grešnost svih ljudi te u potrebu za spasenjem kroz nanovorođenje da je spasenje besplatni dar Božiji, neovisan od naših djela te da ga posjeduju svi koji su pokajanjem i vjerom prihvatili Gospodina Isusa Krista kao svog ličnog Spasitelja

 

     U službu Svetog Duha koji osposobljava kršćane da žive pobožnim životom te nadvladavaju napade zloga, sotone

 

     U tjelesno uskrsnuće kako pravednih, tako i nepravednih, vječno blaženstvo spašenih i vječnu kaznu izgubljenih

 

     U duhovno jedinstvo vjernika u našem Gospodinu Isusu kristu.     

 


 


OUR STATEMENT OF FAITH STATES...

We believe:


     in the inspiration and inerrancy of the Holy Scriptures as the Word of God which is the final authority for faith and life

     in one God who exists eternally in three persons:  Father, Son and Holy Spirit

     in the divinity of Jesus Christ, His virgin birth, sinless life, His miracles, His representative and reconciling death through His shed blood, His bodily resurrection and ascension to the righthand of the Father, and His soon return in power and glory,

     in the sinfulness of all people and their need of salvation through the new birth, and that salvation is a free gift of God, independent of our works and that it is possessed by all who, by repentance and faith, receive the Lord Jesus Christ as personal Savior

     in the ministry of the Holy Spirit who equips Christians to live a godly life and overcome the attacks of the evil one, Satan.

     in the bodily resurrection of the righteous and the unrighteous, the eternal blessedness of the saved and the eternal punishment of the lost

     in the spiritual unity of believers in our Lord Jesus Christ.

 

 

 

SVRHA, CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

 

Udruženje je neprofitabilnog, nestranačkog, općedruštvenog i interdenominacijskog karaktera.Temeljni ciljevi Udruženja su:

     podizanje nacionalne Biblijske kulture,

     istraživanje potreba za Sv. Pismima i svetopisamskim tekstovima,

     organizacija prevođenja, skladištenja, štampanja i distribucije

        Sv. Pisama, svetopisamskih tekstova i popratnih tekstova,

     planiranje i razvoj projekata i izdanja za ispunjenje posebnih

        potreba čitatelja, 

     organizacija izložbi, promocija, sudjelovanja na seminarima

        i skupovima.

 

 

 


THE BIBLE SOCIETY 
in the Federation of Bosnia-Herzegovina

BIBLIJSKO DRUŠTVO
u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ljubljanska 26, 71000 Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina

Telefon: 00 387 33 215 972

Email: bdfbh@smartnet.ba
ili
info@btrt.net
ili
info@biblija-i-teologija.com

Bankovni račun za donacije: / Bank details for donations:

Raiffeisen Bank, Sarajevo 1610000064790094,
SWIFT MBSABA2S
(Biblijsko Drustvo u Federaciji Bosne i Hercegovine)

Copyright © btrt.net -- 2004-12